O branş ücretli öğretmenlere emanet

O branş ücretli öğretmenlere emanet
Kadrolu ve sözleşmeli olarak görev yapmakta olan öğretmen ihtiyacı giderilemediğinde okullarda ücretli öğretmen olarak bilinen ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından isimlendirilen öğretmenler görevlendirilir. Peki hangi branş ücretli öğretmenlere emanet? Ayrıca bu durum nasıl gerçekleşti?

Normal şartlarda her branş öğretmeninin okutabileceği dersler Talim ve Terbiye Kurulu tarafından belirlenen Tebliğler Dergisinde her ay yayınlanır. Ancak bazı öğretmenlerin eksikliğinden dolayı mecburen ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğretmenler açıkta bulunan kadrolara görevlendirilir ve ders okuturlar.

Türkiye'de ise söz konusu ücretli öğretmenlerin en çok görevlendirildiği branş en çok açık olan özel eğitim öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği branşlarıdır. Özellikle bu branşlarda bulunan ihtiyaç sebebiyle görevlendirme işlemleri söz konusu branşlara yapılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı görevlendirilecek olan ücretli öğretmenlerin tercih sıralamasında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine ilk önce eğitim fakültesi ve ilgili alan mezunu öğretmenlerin görevlendirilmesini oralı kılsa da bu durum maalesef eğitim fakültesi mezunu olmayan ve eğitim ile ilgili hiçbir ihtisası bulunmayan bireylerin de ücretli öğretmen olarak görevlendirilmesine sebep olmaktadır.