O komisyonda bulunan öğretmenlerin başı derde girecek

O komisyonda bulunan öğretmenlerin başı derde girecek
Her sene başında öğretmenler kurul toplantısında okulda yürütülen faaliyetlerle ilgili çok sayıda komisyon kurulmaktadır. Ancak bu komisyonların iki tanesi çok büyük sorumluluk içermektedir.

Bu komisyonlar satın alma komisyonu ve muayene kabul komisyonudur. Her sene okullara gönderilen merkezi bütçe kapsamındaki ödenekler okullarda bulunan satın alma ve muayene kabul komisyonları tarafından değerlendirilip uygun bir biçimde harcanmaktadır.

Satın alma komisyonunda bulunan öğretmenler okulun ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin temin edilmesi için en az 3 şirketten teklif alırlar ve söz konusu tekliflerin içerisinden en uygun olanı seçerek satın alma işlemini gerçekleştirirler.

Muayene kabul komisyonunda bulunan öğretmenler de alınan bu mal ve hizmetlerin teslim edilip edilmediğini kontrol ederler ve eksik bir durum olup olmadığına dair inceleme yaparlar.

Kamuda tasarruf tedbirleri neticesinde okullarda Bu komisyonlarda görev alan öğretmenlerin ilgili faaliyetler neticesinde usulsüzlük yaptıkları tespit edilirse haklarında soruşturma açılacak ve nihayetinde büyük cezalar alacaklardır.